دسته: حیوانات وحشی

حیوانات وحشی و بازار خرید و فروش غیرقانونی حیوانات

متاسفانه بازار خرید و فروش حیوانات وحشی و غیر مجاز در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای ...

خزندگان – انواع گونه های خزنده ها با عکس

خزندگان ، اولین جانوران و مهره دارانی هستند که توانسته اند زندگی روی خشکی را تجربه کنند. حدود ...